nurumassage special massage   nurumassage การนวดแผนไทย เป็นการนวดแผนโบราณซึ่งเป็นหนึ่งในการแพทย์แผนโบราณที่มีมานาน บางตำราบันทึกไว้ว่าการนวดแผนไทยมีตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ในบางตำราก็มีที่นักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า การนวดแผนไทยอาจจะมีตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีก่อน โดยการนวดแผนไทยสมัยนั้นมาจากชาวอินเดียคนหนึ่งที่นำวิธีการนวดมาเผยแพร่ทั่วเอเชียใต้   วิธีนวดแผนไทย จะใช้การบีบอัด การดัน การกด และการยืดเพื่อกระตุ้นและปรับสมดุลของร่างกาย การนวดแผนไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การนวดผ่อนคลายเท่านั้น มันยังเป็นศาสตร์แห่งการบำบัดที่เน้นเรื่องการสร้างสมดุลในร่างกาย อารมณ์ รวมไปถึงจิตใจ   erotic […]